کاربرد رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی

کاربرد رنگ ها در تبلیغات و بازاریابی

رنگ ها در بازاریابی و تبلیغات بایستی همیشه آگاهانه باشد، زیرا از اهمیت زیادی در دنیای تجارت برخوردار است. مغز ما انسان ها می تواند از روانشناسی رنگ ها برای شناخت ویژگی های محصولات و مارک های ایجاد کننده آنها استفاده لازم راببرد.