آیا طراحی سایت در اردبیل در آمد دارد؟

آیا طراحی سایت در اردبیل در آمد دارد؟

پیشرفت تکنولوژی امروزه همه را مجبور به ایجاد ارتباط با دنیای مجازی و اینترنت کرده است و تقریبا همه مردم اعم از مردم عادی تا رییس شرکت ها ، دانشگاه ها و … همگی به نوعی با دنیای اینترنت درارتباط هستند.

تفاوت وبلاگ و وبسایت در چیست؟

تفاوت وبلاگ و وبسایت در چیست؟

هر دو برای اشتراک گذاری و خدمات رسانی استفاده می شود. در وبسایت ما بخش کلی را در نظر میگیریم و خود وبسایت دارای بخش وبلاگ نیز است اما وبلاگ می تواند به صورت تک صفحه ای یا از اشتراک سایت های برند و بزرگ صورت گیرد