دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دیجیتال مارکتینگ چیست؟ به مجموعه کارهایی که برای تبلیغ محصولات و خدمات با به کارگیری ابزارهای دیجیتالی انجام میشود را دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing) می گویند. دیجیتال مارکتینگ خیلی گسترده تر و کارآمد تر از تبلیغات سنتی است. هدف ما در این مقاله شرح دادن دیجیتال مارکتینگ و فواید استفاده از آن است. پس اگر…