تفاوت وبلاگ و وبسایت در چیست؟

تفاوت وبلاگ و وبسایت در چیست؟

هر دو برای اشتراک گذاری و خدمات رسانی استفاده می شود. در وبسایت ما بخش کلی را در نظر میگیریم و خود وبسایت دارای بخش وبلاگ نیز است اما وبلاگ می تواند به صورت تک صفحه ای یا از اشتراک سایت های برند و بزرگ صورت گیرد