آخرین نوشته ها

  • بنر تسلیت بنر تسلیت

    هر کدام از ما آدمها در زندگی خود با حوادث تلخ و ناگواری در زندگی خود مواجه شده ایم که یکی از این حوادث تلخ مرگ اطرافیان و نزدیکان می باشد ، که این امر باعث می شود که اطرافیان آن شخص هر کدام به نوعی با نصب و چاپ بنر تسلیت ابراز احساسات و ناراحتی خود را اعلام کنند
    پونیما ۱۳۹۸/۵/۲۶