فایل قراردادها
 • نسخه اصلی قرارداد با پونیما

  در این بخش نسخه اصلی قرارداد را دانلود نموده و بعد از مطالعه و تنظیم قرارداد آن را تایید و برای ما ارسال نمایید. دانلود

 • پیوست 1 برای افزونه ها

  در صورتی که نیاز به اضافه کردن ماژول(افزونه)، بخش و یا اعمال تغییرات برای طرح و پروژه خود دارید میتوانید این قرارداد را دانلود و سفارش خود را برای ما ارسال نمایید. دانلود

 • پیوست 2 برای قرارداد پشتیبانی

  پونیما علاوه بر ارائه خدمات پشتیبانی رایگان برای مشتریان خود، پشتیبانی ماهانه و سالانه نیز دارد که در صورت نیاز می توانید این فایل را دانلود و سپس با مشاوران پونیما قرارداد را تنظیم نموده و ارسال نمایید. دانلود

 • پیوست 3 برای رسید پرداختی

  گروه پونیما برای تسهیل کارها و اعتماد هر دو طرف از روند کار، قراردادی تنظیم نموده که کارفرما پرداختی های خود را در هر مرحله ثبت و با امضاء دوطرف قرارداد مورد تایید قرار میگیرد. دانلود

 • پیوست 4 برای دریافت مستندات

  پونیما برای هر بخش از کارهای خود تعرفه ای دارد که نسبت به امکانات قیمت ها متفاوت می باشد که علاوه بر این شما می توانید نیاز ها و مستندات خود را در این بخش برایمان نوشته و ارسال نمایید تا طبق امکانات و نیاز شما پیش برویم تا در آخر هیچگونه موارد مبهمی بجا نماند. دانلود

 • پیوست 5 برای ثبت دامنه در ایرنیک

  برخی از دامنه ها به جهت اینکه در کشورمان ساماندهی شوند در سایت ایرنیک باید ثبت شوند به همین جهت ما در این قرارداد از شما یکسری مشخصات را نیاز داریم تا کارهای ثبت دامنه را انجام دهیم. دانلود

 • پیوست 6 برای دریافت مشخصات شرکت

  پونیما جهت ثبت دامنه شرکتی به یکسری مشخصات نیاز دارد تا دامنه را ثبت نماید.علاوه براین شما می توانید موارد مورد نیاز برای سایت خود (ایده ها و نظرات) را نیز برای ما در این قرارداد ارسال نمایید. دانلود