انتخاب وب سایت

هزینه پایه طراحی : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت فروشگاهی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول های پایه سایت فروشگاهی
صدور فاکتور سفارش
امکان نوشتن دیدگاه برای محصولات
پنل مدیریت اختصاصی با کاربری آسان
سبد خرید
مدیریت اسلایدر یا سربرگ صفحه اصلی
مدیریت دسته بندی محصولات
سیستم ثبت نام و مدیریت کاربران
ابزارک نمایش شبکه های اجتماعی
بخش تماس با ما
بخش درباره ما
کنترل ورودی سایت از طریق کد کپچا
پیاده سازی بخش اخبار یا وبلاگ سایت
نمایش جزئیات سفارشات
نمایش بازدید روزانه و کاربران آنلاین
تنظیمات اطلاعات سایت
آمار نمایش سفارشات و پیام های روزانه
مدیریت سوالات متداول
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستوجو
موتور جستجو ساده
نمایش تمام صفحه تصویر محصول
مدیریت محصولات
ثبت چند تصویر برای محصول
مشاهده ریز جزئیات هر تراکنش
فیلتر محصولات بر اساس ارزانترین
فیلتر محصولات بر اساس گران ترین
فیلتر محصولات بر اساس جدیدترین
مدیریت دسته بندی بخش اخبار یا وبلاگ سایت

هزینه کل : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت شرکتی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول های پایه سایت شرکتی
پنل مدیریت اختصاصی با کاربری آسان
مدیریت اسلایدر یا سربرگ صفحه اصلی
ابزارک نمایش شبکه های اجتماعی
بخش تماس با ما
بخش درباره ما
کنترل ورودی سایت از طریق کد کپچا
پیاده سازی بخش اخبار یا وبلاگ سایت
نمایش بازدید روزانه و کاربران آنلاین
تنظیمات اطلاعات سایت
آمار نمایش سفارشات و پیام های روزانه
مدیریت سوالات متداول
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستوجو
مدیریت دسته بندی بخش اخبار یا وبلاگ سایت

هزینه کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت خبری
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول های پایه سایت خبری
پنل مدیریت اختصاصی با کاربری آسان
مدیریت اسلایدر یا سربرگ صفحه اصلی
ابزارک نمایش شبکه های اجتماعی
بخش تماس با ما
بخش درباره ما
کنترل ورودی سایت از طریق کد کپچا
نمایش بازدید روزانه و کاربران آنلاین
تنظیمات اطلاعات سایت
آمار نمایش سفارشات و پیام های روزانه
مدیریت سوالات متداول
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستوجو
موتور جستجو ساده
مدیریت دسته بندی اخبار
نوشتن دیدگاه برای اخبار

هزینه کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت آموزشگاهی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول های پایه سایت آموزشگاهی
پنل مدیریت اختصاصی با کاربری آسان
مدیریت اسلایدر یا سربرگ صفحه اصلی
سیستم ثبت نام و مدیریت کاربران
ابزارک نمایش شبکه های اجتماعی
بخش تماس با ما
بخش درباره ما
کنترل ورودی سایت از طریق کد کپچا
پیاده سازی بخش اخبار یا وبلاگ سایت
نمایش بازدید روزانه و کاربران آنلاین
تنظیمات اطلاعات سایت
آمار نمایش سفارشات و پیام های روزانه
مدیریت سوالات متداول
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستوجو
موتور جستجو ساده
مدیریت دسته بندی بخش اخبار یا وبلاگ سایت

هزینه کل : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت گردشگری
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول های پایه سایت گردشگری
پنل مدیریت اختصاصی با کاربری آسان
مدیریت اسلایدر یا سربرگ صفحه اصلی
ابزارک نمایش شبکه های اجتماعی
بخش تماس با ما
بخش درباره ما
کنترل ورودی سایت از طریق کد کپچا
پیاده سازی بخش اخبار یا وبلاگ سایت
نمایش بازدید روزانه و کاربران آنلاین
تنظیمات اطلاعات سایت
آمار نمایش سفارشات و پیام های روزانه
مدیریت سوالات متداول
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستوجو
موتور جستجو ساده
مدیریت دسته بندی بخش اخبار یا وبلاگ سایت

هزینه کل : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت پزشکی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول های پایه سایت پزشکی
پنل مدیریت اختصاصی با کاربری آسان
مدیریت اسلایدر یا سربرگ صفحه اصلی
ابزارک نمایش شبکه های اجتماعی
بخش تماس با ما
بخش درباره ما
کنترل ورودی سایت از طریق کد کپچا
پیاده سازی بخش اخبار یا وبلاگ سایت
نمایش بازدید روزانه و کاربران آنلاین
تنظیمات اطلاعات سایت
آمار نمایش سفارشات و پیام های روزانه
مدیریت سوالات متداول
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستوجو
موتور جستجو ساده
مدیریت دسته بندی بخش اخبار یا وبلاگ سایت

هزینه کل : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه پایه طراحی : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماژول های ویژه سایت شخصی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول های پایه سایت شخصی
پنل مدیریت اختصاصی با کاربری آسان
مدیریت اسلایدر یا سربرگ صفحه اصلی
ابزارک نمایش شبکه های اجتماعی
بخش تماس با ما
بخش درباره ما
کنترل ورودی سایت از طریق کد کپچا
پیاده سازی بخش اخبار یا وبلاگ سایت
تنظیمات اطلاعات سایت
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستوجو
مدیریت دسته بندی بخش اخبار یا وبلاگ سایت

هزینه کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات شما

(اگر امکانات خاصی در نظر دارید که در لیست ماژول ها وجود ندارد می توانید در این بخش آنها را نوشته و برای ما ارسال کنید)